Emelőgép szakszolgálat


Info

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat, mely a Munkavédelmi Törvény szélesebbkörű értelmezését adja, meghatározza az üzemeltetés módját.
Fentiek szerint az emelőgép üzemeltetője köteles:

  • - az emelőgép üzembehelyezéséről
  • - a teherfüggesztő eszközök használatba vételéről
  • - rendeltetésszerű használatáról
  • - időszakos vizsgálatáról
  • - biztonságos állapotának megörzéséről
  • - a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről
gondoskodni.

További információért kérjük látogasson el a következő weboldalakra!